Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρ. 41 του Ν.4415/2016 (σχετικά με τις εφ΄ άπαξ παροχές), Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ80020/41697/Δ15.708/3.10.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .