Ν.4393/2016 τροποποιήσεις στους Ν.4387/2016 κλπ (εφάπαξ, εισοδηματικά κριτήρια, εισφορές)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με τα κριτήρια προσδιορισμού των εισπράξιμων ληξιπρόθεσμων για τη διαβίβαση στο ΚΕΑΟ των οφειλετών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και ΟΓΑ, Απόφ. 43424/2458/26.9.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με την απλούστευση διαδικασιών ΣΕΠΕ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ, Απόφ.44203/Δ9.11555

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .