Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και του σωρευτικού δείκτη τιμών καταναλωτή για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2024, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 130158/29.1.2024

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αναπροσαρμογή από 1.1.2024 του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ καθώς και του κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας e-ΕΦΚΑ) Εγκ.e-ΕΦΚΑ 5/31.1.2024

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου με τίτλο κτήσης Εγκ. e-ΕΦΚΑ 6/31.1.2024

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .