Η εξαναγκασμένη παροχή εργασίας κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι άκυρη και συνιστά αδικοπραξία

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .