Οι πρόσθετες παροχές (bonus) που δίδονται για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών δεν υπολογίζονται στην αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης, ΑΠ 699/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .