Η σύναψη σύμβασης μαθητεία ΟΑΕΔ δεν επιδρά στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου που επήλθε πριν από τις 13.5.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ασφαλιστική τακτοποίηση από 1.1.2023, των ασκούντων το επάγγελμα του ξεναγού μέσω ΑΠΔ στον e-ΕΦΚΑ και στον ΤΕΚΑ, Εγκ.e-ΕΦΚΑ 24/22.3.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με την αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών και τη νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες Εγκ.e-ΕΦΚΑ 26/29.3.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .