Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν.027/2023 …ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ, για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, περί χορήγησης στους ΟΤΑ αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου χωρίς παρακράτηση των οφειλών τους σε περίπτωση αναγκαστική προσκύρωσης οικοπέδου Εγκ.e-ΕΦΚΑ 23/14.3.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με την αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών και τη νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες Εγκ.e-ΕΦΚΑ 26/29.3.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Η σύναψη σύμβασης μαθητεία ΟΑΕΔ δεν επιδρά στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου που επήλθε πριν από τις 13.5.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .