Καταγγελία συμβάσεως εργασίας – Πότε ανάκληση αυτής

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία που θεωρείται έγκυρη όταν γίνει εγγράφως και καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση.

Η καταγγελία αναπτύσσει την άμεση διαπλαστική της ενέργεια, σε περίπτωση που ασκείται από τον εργοδότη, από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση ο παραλήπτης της – εργαζόμενος, κατά το άρθρο 167 ΑΚ.

Μετά την περιέλευσή της στον εργαζόμενο δεν μπορεί να γίνει ούτε ανάκληση αυτής από τον εργοδότη, έστω και με τη συναίνεση του εργαζομένου, αφού η ανάκληση έχει νομική ενέργεια μόνο αν γίνει προηγουμένως ή ταυτοχρόνως με την αναγγελία (άρθρο 168 ΑΚ) ούτε, περαιτέρω, να συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι αυτή δεν θα αναπτύσσει τα έννομα αποτελέσματά της.

Α.Π. 55/2015

Πρόεδρος: ο κ. Νικ. Λεοντής

Εισηγητής: ο κ. Χρήστος Βρυνιώτης

Δικηγόροι: οι κ.κ. Χαράλ. Πάλλας – Ελευθέριος Σεραφείμ

Δείτε ακόμα

Συνδικαλιστικές οργανώσεις και εξουσία

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ευθύνη του εργαζομένου και βαθμός επιμέλειας

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 652 ΑΚ ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει με επιμέλεια …