Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας και της διαδικασίας για την ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, Απόφ. Α.1052/13.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Παροχή διευκρινήσεων ως προς την επιβολή του επιβολή του προστίμου της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ΚΦΔ (ν.4987/2022 Α 206), σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 36 ΚΦΔ Εγκ ΑΑΔΕ Ε 2025/12.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Παροχή διευκρινήσεων επί των διατάξεων των άρθρων 4 έως 13 του Μέρους Β, Κεφαλαίου Α «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών του Ν.5036/2003 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας κλπ Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2026/13.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .