ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας και της διαδικασίας για την ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, Απόφ. Α.1052/13.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παροχή διευκρινήσεων και οδηγιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Ν.2961/2001 και την παραγραφή των υποθέσεων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών Εγκ. Ε.2020/31.3.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του ΦΠΑ εκροών που αφορά σε ποσά επιστροφής (rebate) του άρθρου 35 του Ν.3918/2011 (Α31), ο οποίος είχε εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων σε προηγούμενα φορολογικά έτη Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2023/12.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παροχή διευκρινήσεων ως προς την επιβολή του επιβολή του προστίμου της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ΚΦΔ (ν.4987/2022 Α 206), σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 36 ΚΦΔ Εγκ ΑΑΔΕ Ε 2025/12.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παροχή διευκρινήσεων επί των διατάξεων των άρθρων 4 έως 13 του Μέρους Β, Κεφαλαίου Α «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών του Ν.5036/2003 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας κλπ Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2026/13.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παροχή διευκρινήσεων επί των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.5036/2023 (Α77) αναφορικά με την επανένταξη οφειλετών στις ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Ν.4611/2019 και του άρθρου 289 του Ν.4738/2020 Εγκ. ΑΑΔΕ 2027/13.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή του άρθρου 54ΕΚΦΔ (ν.4987/2022 – Α206) σχετικά με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών κλπ Εγκ. Ε.2028/12.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα