Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39-43 του Ν.5024/2023 και των 40953 ΕΞ 2023 και 40992 ΕΞ 2023 ΚΥΑ που αφορούν βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 27/3.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Έναρξη λειτουργίας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εργατικών εισφορών περιόδου 2019-2020 σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς κλπ, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 180696/10.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Καταβολή Αδειοδωρόσημου Πάσχα 2023 (Α΄τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 170643/5.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .