Νέα κατάταξη από 1.4.2023 σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών Εγκ.e-ΕΦΚΑ 28/6.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Έναρξη λειτουργίας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εργατικών εισφορών περιόδου 2019-2020 σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς κλπ, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 180696/10.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Καταβολή Αδειοδωρόσημου Πάσχα 2023 (Α΄τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 170643/5.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .