Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη Μέτρων για την Άμεση Αποκατάσταση των Ζημιών που Προκλήθηκαν από τα Γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο της Αθήνας ΦΕΚ 187/Α/3.10.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σύσταση Σωματείου ΑΠ3/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Άκυρη Σύμβαση και Χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας ΑΠ 667/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .