ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Αποδοχές Παροχές Υποκείμενες και μη σε Εισφορές υπέρ ΙΚΑ
Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Καταβολή Εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Αναστολή Λειτουργίας Ορισμένων ΔΟΥ
Πρόσωπα Διευθύνσεως Εποπτείας και Εμπιστοσύνης
Υπερωρίες Υπερεργασία και Προσαύξηση Αμοιβής

Ασφαλιστική Τακτοποίηση του Προσωπικού που Μεταφέρθηκε από την Εταιρία Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ) στην ΑΕ Εταιρία Τροχαίου Υλικού (ΕΤΥΕ), Απόφ. Φ.11321/15457/1078/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καταγραφή Φυσικής Παρουσίας των Συνταξιούχων του ΟΓΑ και των Δικαιούχων Οικογενειακών Επιδομάτων στις Τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ – Έλεγχος ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, Εγκ.ΟΓΑ 5/25.9/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα