Ασφαλιστική Τακτοποίηση του Προσωπικού που Μεταφέρθηκε από την Εταιρία Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ) στην ΑΕ Εταιρία Τροχαίου Υλικού (ΕΤΥΕ), Απόφ. Φ.11321/15457/1078/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σύσταση Σωματείου ΑΠ3/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Άκυρη Σύμβαση και Χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας ΑΠ 667/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .