ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ασφαλιστική Τακτοποίηση του Προσωπικού που Μεταφέρθηκε από την Εταιρία Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ) στην ΑΕ Εταιρία Τροχαίου Υλικού (ΕΤΥΕ), Απόφ. Φ.11321/15457/1078/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καταγραφή Φυσικής Παρουσίας των Συνταξιούχων του ΟΓΑ και των Δικαιούχων Οικογενειακών Επιδομάτων στις Τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ – Έλεγχος ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, Εγκ.ΟΓΑ 5/25.9/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Α.΄ Κοινοποίηση Οδηγιών του ΕΤΕΑΜ σχετικά με την Υπαγωγή Προσώπων στην Ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ), Β΄ Απεικόνιση Ασφάλισης στην ΑΠΔ των Εργαζομένων Συνταξιούχων στον Κλάδο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) από 1.8.2011 και εφεξής Εγκ.ΙΚΑ 65/15.10.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κοινοποίηση Διατάξεων περί Συμψηφισμού Οφειλών, Δήμων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από Καθυστερούμενες Ασφαλιστικές Εισφορές Μισθολογικών Περιόδων Απασχόλησης μέχρι 31.12.2011, Εγκ.ΙΚΑ 66 16.10.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Συνέχιση της Καταγραφής της Φυσικής Παρουσίας των Συνταξιούχων από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ μετά την 5.10.12 Τροποποίηση Οδηγιών, Εγγρ. ΙΚΑ Σ00/77/11.10.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα