Κοινοποίηση Διατάξεων περί Συμψηφισμού Οφειλών, Δήμων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από Καθυστερούμενες Ασφαλιστικές Εισφορές Μισθολογικών Περιόδων Απασχόλησης μέχρι 31.12.2011, Εγκ.ΙΚΑ 66 16.10.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σύσταση Σωματείου ΑΠ3/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Άκυρη Σύμβαση και Χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας ΑΠ 667/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .