Α.΄ Κοινοποίηση Οδηγιών του ΕΤΕΑΜ σχετικά με την Υπαγωγή Προσώπων στην Ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ), Β΄ Απεικόνιση Ασφάλισης στην ΑΠΔ των Εργαζομένων Συνταξιούχων στον Κλάδο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) από 1.8.2011 και εφεξής Εγκ.ΙΚΑ 65/15.10.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σύσταση Σωματείου ΑΠ3/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Άκυρη Σύμβαση και Χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας ΑΠ 667/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .