ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Αποδοχές Παροχές Υποκείμενες και μη σε Εισφορές υπέρ ΙΚΑ
Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Καταβολή Εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Αναστολή Λειτουργίας Ορισμένων ΔΟΥ
Πρόσωπα Διευθύνσεως Εποπτείας και Εμπιστοσύνης
Υπερωρίες Υπερεργασία και Προσαύξηση Αμοιβής

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη Μέτρων για την Άμεση Αποκατάσταση των Ζημιών που Προκλήθηκαν από τα Γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο της Αθήνας ΦΕΚ 187/Α/3.10.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα