Υπερβάσεις δόμησης, αλλαγές χρήσης και «Ειδικό πρόστιμο» διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρ. 5,6,9 & 10 του κεφ.Β΄του Ν.3843/10 – Έγγρ. ΙΚΑ Ε41/282/11.10.10

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΑΠ 873/2009 – Μη εμφανής Εργοδότης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΑΠ 105/2009 – Αποζημίωση απόλυσης – Τόπος και χρόνος καταβολής

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .