Οι παροχές σε «είδος» ως φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και ο υπολογισμός τους υπό το καθεστώς ισχύος του Ν.4172/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Επιδόματα εορτών ή Δώρα Χριστουγέννων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σύμβαση έργου, η ασφάλιση στο ΙΚΑ δεν αποτελεί κριτήριο εξαρτημένης εργασίας ΑΠ 608/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .