«Δωρεάν» αυτασφάλιση για απολυμένους πάνω από 55 ετών

«Δωρεάν» αυτασφάλιση για απολυμένους πάνω από 55 ετών

Η απόφαση αφορά μόνο ασφαλισμένους στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, των οποίων καταγγέλλεται από 15/7/2010 έως και 31/12/2012 η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης

Προθεσμία 60 ημερών έχουν όσοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ πρώην εργαζόμενοι ηλικίας 55 – 64 ετών απολύθηκαν από τις 15 Ιουλίου του 2010 έως τις 4 Αυγούστου του 2011 να υποβάλουν αιτήσεις και να αυτασφαλιστούν χωρίς προσωπικό κόστος μέχρι να συμπληρώσουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Την προθεσμία προβλέπει η υπουργική απόφαση του Γ. Κουτρουμάνη, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 2297, 13/10/11) δίνοντας το «πράσινο φως» για τη δωρεάν ασφαλιστική «κάλυψη» της συγκεκριμένης κατηγορίας των απολυομένων έως τις 31/12/2012.

Η απόφαση αφορά μόνο ασφαλισμένους στο ΙΚΑ?ΕΤΑΜ των οποίων καταγγέλλεται από 15/7/2010 έως και 31/12/2012 η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις.

Οι προϋποθέσεις
Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα της δωρεάν αυτασφάλισης θα πρέπει οι απολυμένοι:

1. Να έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 15 έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης (τελευταίος φορέας πρέπει, ωστόσο, να είναι το ΙΚΑ).

2. Να έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης το 55ο έτος της ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος.

3. Να παραμένουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

4. Να υποβάλουν αιτήσεις εντός 60 ημερών από την απόλυση.

Ποιοι αποκλείονται
Δεν θα μπορούν να αυτασφαλίζονται, οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα, όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, οι απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται από το νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), οι κατ’ οίκον εργαζόμενοι, οι απολυόμενοι από υπαιτιότητά τους και οι απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α΄ βαθμού.

Ποιοι πληρώνουν
Στο κόστος της αυτασφάλισης συμμετέχουν υποχρεωτικά:

Ο πρώην εργοδότης – που έχει καταγγείλει τη σύμβαση καταβάλλοντας είτε το 50% (για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 60ό έτος και μέχρι 3 χρόνια κατ’ ανώτατο όριο) είτε το 80% αν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 60ό έτος και δεν έχει υπερβεί το 64ο.

Το υπολειπόμενο κόστος της αυτασφάλισης (ποσοστό 50% ή 20%, αντίστοιχα) καταβάλλει ο ΟΑΕΔ.

Ποινές
Σε περίπτωση μη τήρησης από τους εργοδότες των παραπάνω υποχρεώσεων η καταγγελία της σύμβασης θεωρείται άκυρη και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις και οι αναλογούσες εισφορές αυτασφάλισης επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη.

Οι πρώην εργοδότες χάνουν, τέλος, το δικαίωμα συμμετοχής για διάστημα έως και 3 χρόνια στα επιχορηγούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Πηγή: imerisia.gr

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …