Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους συν εισπραττόμενους κλάδους των υπαλλήλων που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και απεικόνιση της ασφάλισης τους στην ΑΠΔ, Εγκ.e-ΕΦΚΑ 1 /2.1.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Επέκταση από 1.1.2023 των μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών Εγκ. e-ΕΦΚΑ 7/20.1.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ των σπουδαστών κολλεγίων για τον κίνδυνο ατυχήματος Εγκ.e-ΕΦΚΑ 8/30.1.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .