Εγκύκλιοι – Έγγραφα e-ΕΦΚΑ

Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους συν εισπραττόμενους κλάδους των υπαλλήλων που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και απεικόνιση της ασφάλισης τους στην ΑΠΔ, Εγκ.e-ΕΦΚΑ 1 /2.1.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου τομέα καθώς και των στελεχών των Ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας Εγκ. e-ΕΦΚΑ 2/3.1.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σχετικά με το συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε περίπτωση διαδοχική ασφάλισης μεταξύ του Ηλεκτρονικού Εθνικού φορέα και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών Εγκ. E-ΕΦΚΑ 4/16.1.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ένταξη κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω εργοσήμου τ.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ επιμελητρες-τριες του προγράμματος ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Εγκ. e-ΕΦΚΑ 39/6.12.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σχετικά με την παραγραφή των αξιώσεων του e-ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής Εγκ. e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Γνωστοποίηση της μεταβολής του γενικού ΔΤΚ καθώς και του σωρευτικού ΔΤΚ για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2023 Εγγρ. –ΕΦΚΑ 37239/24.1.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα