Μονομερώς επιβαλλόμενη εκ περιτροπής εργασία, ΑΠ 354/2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Υπερημερία εργοδότη και επίδομα ανεργίας Εφετ. Θεσ/κης, 40/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Το δικαίωμα αδείας έχει ως παρεπόμενο δικαίωμα τη λήψη αποδοχών και επιδόματος αδείας, ΑΠ 7/2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .