Ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας και συμβάσεις εργασίας, ΑΠ 1405/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Υπερημερία εργοδότη και επίδομα ανεργίας Εφετ. Θεσ/κης, 40/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Το δικαίωμα αδείας έχει ως παρεπόμενο δικαίωμα τη λήψη αποδοχών και επιδόματος αδείας, ΑΠ 7/2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .