Ν.4354/2015 Κεφάλαιο Β Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου των ΟΤΑ Α και Β Βαθμού των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ των ΔΕΚΟ κλπ.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Π.Δ/γμα 86/2015 Εργατικό δικαίωμα εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας Σμύριδας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΠΥΣ 51 της 30.12.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .