Ν.4475/2017 Κύρωση της συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .