Διαδικασίες διακοπής της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κλπ, Εγκ. Υπ. Εργασίας Δ26/οικ.24152/57/25.5.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Μέγιστη διάρκεια ημερήσιας απασχόλησης, Έγγρ. 5064/125/10.3.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Παροχή πληροφοριών σχετικά με Οδηγούς Τουριστικών Λεωφορείων, Έγγρ. 10960/237/13.3.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .