Ν.4690/2020 Μείωση 25% οφειλών Μαΐου, και ασφαλιστικών εισφορών, μείωση μισθωμάτων, στήριξη εκμισθωτών, μείωση ΦΠΑ, Μηχανισμός Συν-Εργασία, ενίσχυση εποχικά εργ/νων, παράταση αναστολής συμβάσεων έως 31/7

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Παράταση ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων Απριλίου 2020, Αποφ.Δ.15/Δ’/16484/499/7.5.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Αναστολή συμβάσεων Μαΐου και αποζημίωση ειδικού σκοπού, Αποφ. 17788/346/8.5.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .