Ν.4916/2022 Συνεισφορά Δημοσίου σε οφειλέτες για την κύρια κατοικία, Νέος μειωμένος ΕΝΦΙΑ, χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους, επιδότηση κόστους πετρελαίου κίνησης κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με την έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2027/22.3.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 5Γ του ν.4172/2013 (Α 167) (τρόπος προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος έννοια της νέας θέσης εργασίας κλπ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .