Ν.5027/2.3.2023 Σύστημα καινοτομίας στο Δημόσιο τομέα, Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου δυναμικού, Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ α και β βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.5054/2023 Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης επί του Συμβολαίου για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων Οδικώς (CMR) σχετικά με το Ψηφιακό Δελτίο Παράδοσης (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .