Σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής διοίκησης για την έκδοση και κοινοποίηση πράξεων προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων Εγκ. ΑΑΔΕ Ε 2057/25.9.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία από τη Φορολογική Δήλωση για τη Στεγαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων Υπερηλίκων κλπ, Απόφ.41250 ΕΞ 2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με την παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρ.16 του Ν.7414/2020, Απόφ.139859 ΕΞ 2023/26.9.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .