Νέα προθεσμία υποβολής για «Δήλωση Covid» (περί μεταβολής του μισθώματος) για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο, Απόφ. ΑΑΔΕ 1192/1.9.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με την απαλλαγή καταβολής του 40% του μισθώματος για Ιούλιο & Αύγουστο πληττόμενων επιχειρήσεων, Απόφ.Α1170/22.7.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Παράταση υποβολής «κατάστασης συμφωνητικών» παρ.16 άρθρ.8 ν.1882/90 για το έτος 2020, Απόφ. ΑΑΔΕ Α 1185/7.8.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .