Ο νέος νόμος για την εργασία και τις τριετίες Ν.5053/2023 Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της κάρτας εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .