Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 33 του Ν.5053/2023 (Α 158) με τίτλο «Αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων – Κατάργηση του άρθρ.4 της υπ’ αριθμόν 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου» Εγκ. Υπ. Εργασίας 88073/6.10.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .