Ο Συνήγορος του πολίτη και αρμοδιότητες. Αρμοδιότητες στον Ιδιωτικό Τομέα μετά τον Ν.4443/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .