ΟΤΑ Α & Β βαθμού, μέγιστος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, απόφ. Οικ. 16961/12.5.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρ.35 του Ν.4387/2016 (συνταξιοδοτικά θέματα ΤΑΔΚΥ), Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.10321/οικ.24881/1025/30.6.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με την καταβολή επιδόματος τέκνων και επιδόματος συζύγου στον υπολογισμό της σύνταξης, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ.26034/1064/30.6.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .