Π.Δ/γμα 71/2022 Τροποποίηση συμπλήρωση του β.δ. 683/1960 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογή Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακοσίων κ.ο.χ. και άνω»

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .