Το καλάθι του νοικοκυριού, καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προιόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων κλπ Απόφ. 104093/31.10.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .