Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν.4886/2022 (Α’12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθενείας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότηση της από τον ασφαλιστικό φορέα. Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 316652/6.7.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης για τους αυτοκινητιστές, οδηγούς μετά τη συνταξιοδότηση Εγκ. e-ΕΦΚΑ 23/29.6.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης Εγκ.e-ΕΦΚΑ 24/7.7.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .