Παροχή διευκρινήσεων για τις διατάξεις του Ν.3863/2010 (όρια ηλικίας, συντάξεις), Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/36355/1232/27.10.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Συντάξεις γήρατος μετά την 1.7.2015, γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρ.2 του Ν.4336/2015, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/38230/1304/29.9.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Υπαγωγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των πινάκων 1 και 2 του άρθρ.1 του Ν.4336/2015 (υπάλληλων του δημοσίου), Απόφ.122900/0092

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .