Υπαγωγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των πινάκων 1 και 2 του άρθρ.1 του Ν.4336/2015 (υπάλληλων του δημοσίου), Απόφ.122900/0092

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αύξηση στο 6% της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις συντάξεις, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ.39349/1341/10.9.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Συντάξεις γήρατος μετά την 1.7.2015, γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρ.2 του Ν.4336/2015, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/38230/1304/29.9.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .