Περί συμψηφισμού οφειλών δήμων και περιφερειών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, Εγκ. ΙΚΑ 51/31.12.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ποσό σύνταξης κλπ γνωστοποίηση διατάξεων Εγκ. ΙΚΑ 52/15.12.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .