Σχετικά με αποζημιώσεις μετακινήσεων αεροπορικώς για συνοδούς ασθενών Εγγρ. ΙΚΑ Γ99/454/23.11.2015, Εγγρ. ΕΟΠΥΥ 41118/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Περί συμψηφισμού οφειλών δήμων και περιφερειών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, Εγκ. ΙΚΑ 51/31.12.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .