Περίοδοι υποβολής ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από 1/2017 έως 12/2017 ΔΧ/2017, ΔΠ/2017, Εγγρ. ΙΚΑ Ε40/879/19.12.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μπορούν να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθρ.40 του Ν.3996/2011, προκειμένου να λάβουν μειωμένη σύνταξη εφόσον η αίτηση αναγνώρισης και η αίτηση για σύνταξη έχει υποβληθεί ως την 31.12.2013, Εγγρ. ΙΚΑ Σ40/114//19.12.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έλεγχος εργοδοτών και διαφορές ελέγχων, Εγγρ. ΙΚΑ Ε40/829/24.11.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .