Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, Αποφ. Υπ. Οικονομικών 116821/25.10.17 (περ)

Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62)

Αποφ. 116821/25.10.2017 Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Οικονομικών

ΦΕΚ 3909/Β/6.11.2017

Δείτε ακόμα

Ν.4428/2017 Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (περ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ν.4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος (περ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .