ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, Αποφ. Υπ. Οικονομικών 116821/25.10.17 (περ)

Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62) Αποφ. 116821/25.10.2017 Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Οικονομικών ΦΕΚ 3909/Β/6.11.2017

Περισσότερα