ΠΝΠ 13.4.2020 Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων, έκπτωση ΦΠΑ, οφειλές από ματαιώσεις πτήσεων και πλόων, καταγγελία συμβάσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καθεστώς λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων Αποφ. Δ1α/ΓΠ.26805 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών Αποφ. Δ1α/ΓΠ.26804/25.4.2020 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .