ΠΝΠ 30.9.2019 άρθρο 6ο Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους, αναστολή καταβολής ΦΠΑ για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την Thomas Cook Group PLC

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας που έχει προέλθει από μετασχη¬ματισμό με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρίας στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρία με ζημία, Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2182/ 10.10.201 9

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .